Voor woningcorporaties ...

Marktwaarde conform Handboek

KSD taxaties adviseert en begeleidt woningcorporaties op het gebied van taxatievraagstukken voor de jaarrekening. Wij geloven niet in taxeren met als enkel doel het bepalen van de boekwaarde en onderscheiden ons met taxatierapportages die betrouwbaar zijn en vooral helpen bij de externe verantwoording richting accountants en toezichthouders.

Onze aanpak is ontstaan vanuit de behoefte bij corporaties om taxatierapportages te ontvangen die ondersteunen in het controleproces voor de jaarrekening. Het resultaat van deze aanpak is niet alleen duidelijke en betrouwbare toelichting op gemaakte keuzes in een taxatie, maar ook besparing van tijd en energie,  bijvoorbeeld waardemutaties of gekozen aanvangsrendementen worden geduid.

Volgens de Woningwet dient het gehele bezit van woningcorporaties te worden gewaardeerd op marktwaarde voor de jaarrekening. In het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde wordt onderscheid gemaakt in een de zogenaamde basisversie en de full versie. Bij de full versie dient u een taxateur in te schakelen.  KSD Taxaties is een betrouwbare taxatiepartner voor het taxeren van uw Bog, Mog, Zog en woningbezit. Wij zijn actief voor kleinere en middelgrote corporaties door geheel Nederland. Wij kunnen full versie taxaties uitvoeren op elk (gevalideerd) taxatiemanagement systeem. Tevens gebruiken wij als tmi-taxateur de woningcorporatiemodule van Flux.

TMI taxatie

Heeft u een marktwaarde taxatie nodig voor investeringsbeslissingen of voor het afstoten of verwerven van bezit, zoals woningcomplexen of maatschappelijk vastgoed?

Wij werken met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Dit taxatiesysteem levert een waarborg dat de taxatie voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan taxaties. Wij gebruiken onder meer de volgende TMI modules:

  • Wooncomplex taxatie
  • Commercieel vastgoed taxatie
  • Residueel grondwaarde taxatie

Ik wil graag een prijsindicatie TMI taxatie ontvangen.

Prijsindicatie TMI taxatie?
Klik Hier
Full versie taxateur nodig?
Voor vrijblijvend kennismakingsgesprek
Klik hier
Previous
Next